Τμήμα Αεροδιάσωσης

Σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία και Ιδιωτικές εταιρίες τα μέλη των τμημάτων Ορεινής Διάσωσης & Υγρού Στοιχείου εκπαιδεύονται αντίστοιχα στην Αεροδιάσωση τόσο σε πεδία ορεινών επιχειρήσεων όσο και σε θαλάσσιες επιχειρήσεις.