Διεύθυνση Εκπαιδεύσεων

                     Σεμινάρια

Εκτός από τις εσωτερικές εκπαιδεύσεις προς τα μέλη της, η ΕΟΔ Μαγνησίας έχει τη δυνατότητα να διενεργεί σεμινάρια προς το κοινό (συλλόγους, πολίτες, σχολεία, εθελοντικές διασωστικές ομάδες κ.α.)
Μερικά από τα προγράμματα είναι τα παρακάτω

  • Δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών για πολίτες
  • Δυνατότητα παρουσίασης της θεματικής "Μαθαίνω να προστατεύομαι από τους σεισμούς"
  • Οργάνωση ημερίδων πολλαπλής θεματολογίας (Πρώτες Βοήθειες, Σεισμούς, Δασοπροστασία - Δασοπυρόσβεση)
  • Μόνο για Διασωστικές Ομάδες: Διαχείριση Πολυτραυματία επίπεδο 1 & 2, Διασωστικές Τεχνικές & Χρήση Διασωστικών Φορείων

Αν ενδιαφέρεστε για την διεξαγωγή κάποιου από τα παραπάνω προγράμματα στον σύλλογο σας, το σχολείο σας κ.α.μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας με e-mail το αίτημά σας.

Προστασία από τον σεισμό
Προστασία από τον σεισμό

Τι είναι ο Σεισμός;

Τι πρέπει να κάνω πριν από το σεισμό; (Πρόληψη)

Τι πρέπει να κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού; (Προστασία)

Τι πρέπει να κάνω μετά το σεισμό; (Εκκένωση)

Στα σχολικά συγκροτήματα μετά το τέλος της παρουσίασης διενεργούμε και άσκηση ώστε να γίνει πρακτική επάνω στα αντικείμενα της παρουσίασης.
(όλες οι παρουσιάσεις είναι βασισμένες στα πρότυπα του Ο.Α.Σ.Π) www.oasp.gr/ 

Διασωστικά Προγράμματα (Μόνο για Ομάδες Διάσωσης)
Διασωστικά Προγράμματα (Μόνο για Ομάδες Διάσωσης)

Εκπαίδευση στην


Διαχείριση Τραύματος επίπεδο 1


Διαχείριση Τραύματος επίπεδο 2

Διασωστικές Τεχνικές & Χρήση Διασωστικών Φορείων 


Όλες οι τεχνικές που διδάσκονται στα σεμινάρια είναι βασισμένες πάνω στα τελευταία πρωτόκολλα του PHTLS 


Βρείτε μας στα Social Media