Διεύθυνση Επιχειρήσεων

Τμήματα

Τμήμα Διάσωσης στο Υγρό Στοιχείο

Το Τμήμα Υγρού Στοιχείου (Τ.Υ.Σ.) της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στελεχώθηκε και ξεκίνησε τη δράση του το 2005 από μέλη της Οργάνωσης που ασχολούνταν με τη θάλασσα και, γενικότερα, το υγρό στοιχείο.
Στη σημερινή του μορφή διαθέτει τέσσερα υποτμήματα ειδικοτήτων:
- Τμήμα Αυτοδυτών- Τμήμα Ναυαγοσωστών- Τμήμα Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών- Τμήμα Διάσωσης σε Άγρια - Ορμητικά νερά
Ξεκινώντας τη δράση του με πενιχρά μέσα, το Τμήμα Υγρού Στοιχείου αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα της Οργάνωσης. Αποστολή του είναι η έρευνα και η διάσωση σε θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, σε περιοχές και πεδία που επικρατούν πλημμυρικά φαινόμενα και γενικά όπου το υγρό στοιχείο αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.
Το τμήμα στελεχώνεται από έμπειρους χειριστές ταχυπλόων σκαφών, ναυαγοσώστες, διασώστες ορμητικών νερών, ιστιοπλόους, αυτοδύτες και προσωπικό υποστήριξης.
Ο εξοπλισμός του τμήματος αποτελείται από φουσκωτά ταχύπλοα διασωστικά σκάφη, καταδυτικό εξοπλισμό, ειδικό εξοπλισμό για διάσωση σε ορμητικά νερά, εξοπλισμό παροχής πρώτων βοηθειών και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Τα μέλη του τμήματος εκπαιδεύονται συνεχώς, τόσο με ασκήσεις που οργανώνονται εντός του τμήματος όσο σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με άλλους φορείς που ασχολούνται με την διάσωση στο υγρό στοιχείο, όπως το Λιμενικό Σώμα, η Ελληνική Ακτοφυλακή, η Πολεμική Αεροπορία και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Επίσης συνεργάζεται με ιδιώτες επαγγελματίες εκπαιδευτές που διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο αντικείμενό τους, αλλά και με άλλες οργανώσεις έρευνας και διάσωσης του εξωτερικού.
Το τμήμα, εκτός από την δράση του σε επιχειρησιακό επίπεδο, δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, όπως στην ασφάλεια ιστιοπλοϊκών, κολυμβητικών και κωπηλατικών αγώνων, αγώνων κανό- καγιάκ, καθώς επίσης και σε ενημερώσεις σε σχολεία, συλλόγους, ναυτικούς ομίλους, σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στη θάλασσα και γενικότερα στο υγρό στοιχείο.
ποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο αντικείμενό τους, αλλά και με άλλες οργανώσεις έρευνας και διάσωσης του εξωτερικού.

Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών & Δασοπυρόσβεσης

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών ( Τ.Α.Κ.) της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας δραστηριοποιείται από το 2006 σε επιχειρήσεις Έρευνας & Διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον (U.S.A.R)
Σκοπός του T.A.K είναι η άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση και κινητοποίησή του κατά τη διάρκεια μαζικών και εκτεταμένων καταστροφών, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των μελών του.
Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ. είναι πιστοποιημένο μέλος του διεθνή φορέα IN.S.A.R.A.G. (International Search and Rescue Advisory Group) των Ηνωμένων Εθνών και είναι η μόνη εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) πιστοποιημένη στην Ελλάδα.
Η δομή της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον (USAR), ανεξάρτητα από την δυναμικότητά της και την επιχειρησιακή της εμπλοκή, απαρτίζεται από στελέχη με τις ακόλουθες ειδικότητες:
• Διοικητικά Στελέχη (Management)
• Στελέχη Διαχείρισης Υλικού (Logistics)
• Στελέχη Έρευνας - Αναζήτησης (Search)
• Στελέχη Διάσωσης - Απεγκλωβισμού (Rescue)
• Στελέχη Πρώτων Βοηθειών (Medical)

Ο σκοπός του τμήματος Δασοπυρόσβεσης είναι να συμμετέχει και να συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Επίσης οργανώνει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου περιπολίες για την περιφρούρηση των γύρω δασικών περιοχών του νομού Μαγνησίας.Για να επιτευχθεί αυτό τα μέλη του τμήματος βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση και συνεργασία τόσο από την Π.Υ. Βόλου όσο και από την 8η ΕΜΑΚ. 

Τμήμα Πρώτων Βοηθειών

Ο σκοπός του τμήματος Πρώτων Βοηθειών (Τ.Π.Β) είναι η εκπαίδευση των μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των Παραρτημάτων της σε Πρώτες Βοήθειες καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση συλλόγων, σχολείων, εταιριών και ατόμων εκτός Ε.Ο.Δ.
Το τμήμα αποτελείται από τους εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών και όλα τα εκπαιδευμένα μέλη στις Α' Βοήθειες και λειτουργεί επικουρικά στα υπόλοιπα τμήματα.Τα επίπεδα στα οποία εκπαιδεύονται οι διασώστες της ΕΟΔ Μαγνησίας είναι:

  • Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών
  • BLS/AED Provider
  • Τραύμα 1
  • Τραύμα 2
  • TFR (Trauma First Response)
  • PHTLS (Prehospital Life Support)


Οι δραστηριότητες του τμήματος είναι η εκπαίδευση των νέων μελών στη βασική εκπαίδευση, η εξειδίκευση όλων των μελών της Ε.Ο.Δ. στις Πρώτες Βοήθειες με πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες καθώς και η προετοιμασία των μελών για εξωτερικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις Πρώτων Βοηθειών. Επίσης η κάλυψη πολιτιστικών , αθλητικών εκδηλώσεων κ.α Ένας από τους σπουδαιότερους στόχους του τμήματος είναι η πρόληψη, ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και για το λόγο αυτό διοργανώνει εκπαιδεύσεις , ημερίδες, συνέδρια που απευθύνονται σε μεμονωμένους πολίτες αλλά και σε συλλόγους, εταιρίες, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α 

Τμήμα Έρευνας & Τεχνολογίας

Σκοπός του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας της Ε.Ο.Δ είναι να εισηγείται και να χειρίζεται θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, την ηλεκτρονική, όπως και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ε.Ο.Δ. Επιπλέον ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων.

Στις δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,η δημιουργία και η ανάπτυξη πρωτοποριακών και καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και η σχεδίαση και η διαχείριση του πανελλαδικού ραδιοδικτύου της ΕΟΔ, για την κάλυψη και απομακρυσμένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα σύγχρονης και ποιοτικής επικοινωνίας. Παράλληλα, το τμήμα φροντίζει για την ανάπτυξη του λογισμικού και των διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και για τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, ενώ ασχολείται και με την στατιστική ανάλυση και την τεκμηρίωση των δεδομένων.

Μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία στην μέχρι τώρα πορεία του τμήματος είναι τα εξής:

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη:

- Φορητού Αυτόνομου τηλεπικοινωνιακού συστήματος στα VHF/UHF

- Επαναληπτών και αναμεταδοτών πανελλαδικά

- Μικροκάμερας έρευνας σε ερείπια

- Υ/Β Κάμερας για υποβρύχιες έρευνες

- Ενιαίας βάσης δεδομένων έμψυχου δυναμικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Τέλος τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, που στόχο έχουν την εκμετάλευση ή/και ανάπτυξη νέων (ή και υπάρχουσων) τεχνολογιών και διαδικασιών που θα ήταν χρήσιμες στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.