Είδη πρώτης ανάγκης στη *Δίοδο* από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2023-11-23

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας έδωσε είδη πρώτης ανάγκης στη *Δίοδο * Πρόγραμμα Υποστήριξης Πλημμυροπαθών για τον νομό Μαγνησίας