Προσεχές Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Ακολουθώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Π.Ο.Υ. σχετικά με την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εκπαιδευομένων όσο και εκπαιδευτών μας, έχει εναρμονιστεί πλήρως με τα νέα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η ανάληψη της ευθύνης του καθενός από εμάς είναι υποχρέωση μας προς την κοινωνία.

Tο τμήμα Πρώτων Βοηθειών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας διοργανώνει πλήρη και πιστοποιημένη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών υπό την αιγίδα του διεθνούς φορέα πιστοποίησης EMP Medic First Aid. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποίηση παροχέα Πρώτων Βοηθειών, διεθνώς αναγνωρισμένη. Επίσης η πιστοποίηση θα συνοδεύεται και από ταυτότητα παροχέα Πρώτων Βοηθειών με προσωπικό Αρ. μητρώου στον οργανισμό.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει,

 • Θεωρητική εκπαίδευση με ενημερωτικά στοιχεία για την πανδημία Covid-19 (τρόποι μετάδοσης - προφύλαξης) καθώς και οι διαφοροποιήσεις στον αλγόριθμο του BLS/AED.
 • Πρακτική εκπαίδευση στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) (σωστή χρήση της μάσκας, γαντιών κ.α.)
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
 • Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ)
 • Πλάγια Θέση Ασφαλείας ή Θέση Ανάνηψης

καθώς και ένα μεγάλο φάσμα από Βασικές Πρώτες Βοήθειες σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Κάποια από τα αντικείμενα που εμπεριέχονται είναι:

 • Αντιμετώπιση Αιμορραγιών,
 • Σοκ,
 • Επιληψίας,
 • Πνιγμονής,
 • Πνιγμού,
 • Διαβήτη,
 • Λιποθυμίας,
 • Εγκεφαλικού,
 • Εγκαυμάτων,
 • Εμφράγματος
 • Νομική Κάλυψη στην παροχή Πρώτων Βοηθειών κ.α.

Επίσης το σεμινάριο εμπεριέχει και πρακτική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες σε παιδιά και βρέφη. 

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 16 ωρών και θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 03/07/21 & 04/07/21 στην πόλη του Βόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, (κόστος και κράτηση θέσης) στο σεμινάριο, μπορείτε να απευθυνθείτε στo παρακάτω τηλ. (6981320360) καθημερινά 18:00 -21:00 (εκτός Κυριακής)

Επειδή οι θέσεις θα είναι πολύ περιορισμένες λόγω της εναρμόνισης με του κανόνες ασφαλείας του ΕΟΔΥ και του Π.Ο.Υ σχετικά με την διεξαγωγή σεμιναρίων, κάντε κράτηση το συντομότερο δυνατό.


Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, σε συνεργασία με τον Διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Rescue & Safety Training Organisation (RSTO), και το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών θα πραγματοποιήσουν σύντομα στον Βόλο το πιστοποιημένο πρόγραμμα Fire Safety & Evacuation Training. Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την Πυροσβεστική Διάταξη 24/2014 - ΦΕΚ 2434/Β/12-9-2014 , στο οποίο τονίζεται τόσο η αναγκαιότητα της πρόληψης, όσο και η σωστή εκπαίδευση στην χρήση των πυροσβεστικών μέσων με σκοπό την ολοκληρωμένη κατάρτιση των συγκροτημένων ομάδων πυρασφάλειας. 

Οι εγγραφές θα αρχίσουν σύντομα.......


Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας σε συνεργασία με το τμήμα Πρώτων Βοηθειών και τον Διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Rescue & Safety Training Organisation (RSTO) θα πραγματοποιήσουν σύντομα στον Βόλο το πιστοποιημένο πρόγραμμα Εξειδικευμένων Πρώτων Βοηθειών & Διαχείρισης Πολυτραυματία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες & Διασώστες,  θα είναι διάρκειας 2 ημερών και θα περιλαμβάνει:

- Σχετική Νομοθεσία

- Βασικές αρχές ανατομίας / φυσιολογίας,

- Κινηματική τραύματος, 

- Ακινητοποίηση Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης,

- Διαχείριση αεραγωγού (Χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού)

- Εκπαίδευση στην χρήση ιατρικού οξυγόνου εκτάκτων αναγκών

- Έλεγχος αναπνοής και Ζωτικών Σημείων, 

-  Σημεία και συμπτώματα καταπληξίας (Shock) 

- Αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας (Bleeding Control),

- Νευρολογικός έλεγχος, 

-  Ζωτικά σημεία (λήψη αρτηριακής πίεσης - παλμικό οξύμετρο)

- Συνεχής αξιολόγηση και φροντίδα, 

- Εκτίμηση Τραυματισμών, 

- Εκτίμηση τραυματία / πολυτραυματία, 

- Κακώσεις Κεφαλής / Σπονδυλικής Στήλης / Άκρων, Κακώσεις θώρακα / Κοιλιακής χώρας / Πυέλου, 

Επιπλέον Δεξιότητες όπως:

- Φορεία ακινητοποίησης και μεταφοράς, 

- Αφαίρεση κράνους και πολλά άλλα ακόμα...........

Για την συμμετοχή στο σεμινάριο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποιημένη γνώση τόσο της Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS/AED) όσο και των Γενικών Πρώτων Βοηθειών (First Aids). 


Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας σε συνεργασία με το τμήμα Πρώτων Βοηθειών  θα πραγματοποιήσουν σύντομα στον Βόλο το πιστοποιημένο πρόγραμμα από τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Αναζωογόνησης (ERC) στην Παιδιατρική Βασική Υποστήριξη Ζωής (EPBLS)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες & Διασώστες, θα είναι διάρκειας 5 ωρών και θα περιλαμβάνει: 

- Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε βρέφος και παιδί, 

- Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε βρέφος & παιδί,

-  Αντιμετώπιση πνιγμού & πνιγμονής σε βρέφος και παιδί,

- πλάγια θέση ασφαλείας ή θέση ανάνηψης σε βρέφος και παιδί 

τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο.

- Επιληπτικές κρίσεις

- Πυρετικοί Σπασμοί

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποίηση παροχέα Πρώτων Βοηθειών, πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένη


Όλα τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας είναι πιστοποιημένα & Διεθνώς Αναγνωρισμένα από Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς Οργανισμούς