Συμμετοχή της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο Συντονιστικό Όργανο του Δήμου Νοτίου Πηλίου

2020-06-16

Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας συμμετείχε στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Νοτίου Πηλίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/6/20 με κύριο θέμα την Πυρασφάλεια των περιοχών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας θα συμβάλλει με όλα τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει στις περιπολίες για την διασφάλιση της πυρασφάλειας σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ενεργώντας πάντα επικουρικά στους αρμόδιους φορείς και την Πυροσβεστική υπηρεσία.