Συμμετοχή της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο εργαστήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές

2020-03-05

Με 26 Διασώστες συμμετείχε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας στο εργαστήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές που πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και της WWF ΕΛΛΑΣ, στην αίθουσα παρουσιάσεων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. Οι Εθελοντές της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας ενημερώθηκαν από καταξιωμένους εισηγητές σε αντικείμενα όπως η Κλιματική Αλλαγή, την συμπεριφορά των Δασικών Πυρκαγιών, Προστασία των πολιτών & Δασοπυρόσβεση.

Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας δηλώνει παρών και έτοιμη για μία ακόμη αντιπυρική περίοδο στην διάθεση των φορέων, ώστε να συμβάλλει επικουρικά τόσο στην Πρόληψη και Πυροπροστασία όσο και στον τομέα της Δασοπυρόσβεσης με έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.