Παρουσίαση της χρήσης των ΣμηΕΑ στον τομέα της Διάσωσης

2020-02-08

Το τελευταίο μάθημα της Βασικής Σχολής Νέων Διασωστών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας παρακολούθησαν σήμερα οι συμμετέχοντες. Η σημερινή θεματική περιείχε την παρουσίαση της χρήσης των Drone στον τομέα της διάσωσης, στην οποία παρακολούθησαν τόσο θεωρία όσο και μία πρακτική εξάσκηση γνωριμίας με το αντικείμενο. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπαιδευτή κο Βορνίτη Νίκο από την σχολή εκπαίδευσης χειριστών ΣμηΕΑ "The Drone Project" για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρείχε.