Ενημέρωση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών στο 304 ΠΕΒ

2018-11-30

Ευχαριστούμε πολύ το Το 304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (304 ΠΕΒ) για την πρόσκληση στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, προκειμένου να εκπαιδεύσει το προσωπικό στις Πρώτες Βοήθειες.