Εκπαίδευση του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών

2020-01-31

Πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας στην ανάπτυξη του υπαίθριου κέντρου επιχειρήσεων για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών.