Εκπαίδευση του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2020-06-26

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας πραγματοποίησε χθες εκπαίδευση στα νέα μέλη της ομάδας Drill του τμήματος (ομάδα διείσδυσης & απεγκλωβισμού από ερείπια) στον χειρισμό μηχανημάτων διάτρησης, κοπής καθώς και στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

Όλη η εκπαίδευση είναι βασισμένη στα πρωτόκολλα όπως ορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό του Ο.Η.Ε υπεύθυνο για τις Μαζικές Καταστροφές INSARAG, στον οποίο η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας είναι επίσημα μέλος.