Εκπαίδευση των μελών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην Διαλογή (TRIAGE) σε Μαζικά Ατυχήματα

2023-06-11

Το Σ/Κ που μας πέρασε τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν στο εξειδικευμένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιάτρων (European College Of Sports and Exercise Physicians) « EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα Χώρων Άθλησης)»

Το πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο πρόγραμμα στην Επείγουσα Διαλογή (Start Triage & Jump Start Triage), που υλοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου, και πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιάτρων (ECOSEP).

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή του προγράμματος κο Γκούρτσα Νικόλαο και όλους τους εκπαιδευτές μας για την πολύτιμη εκπαίδευση που μας παρείχαν.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν και πιστοποιήθηκαν επίσης μέλη των, Ε.Ο.Δ Έβρου και Βορείων Σποράδων, καθώς και νοσηλευτές του Αχιλλοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη στην εκπαίδευση, και συνεχίζει να εξειδικεύει τα μέλη της πάνω στον τόσο νευραλγικό και υψίστης σημασίας τομέα, όπως αυτός της Διαχείρισης Τραυματιών σε Μαζικά Ατυχήματα.