Εκπαίδευση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βόλου

2018-12-07

Ευχαριστούμε πολύ τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους του ΙΕΚ ΟΑΕΔ για την πρόσκληση τους στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, προκειμένου να ενημερωθούν στις Πρώτες Βοήθειες!