Ζωή Παππά

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Η Παππά Ζωή είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσηs από το 2019, και Τμηματάρχης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας από το 2019.

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα:

  • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
  • Instructor ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

  • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
  • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
  • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
  • EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα - TRIAGE)
  • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)
  • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες ( John's Hopkins University)
  • SOFTE (Sports On Field Trauma Emergency (Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή)