Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών ( Τ.Α.Κ.) της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας δραστηριοποιείται από το 2006 σε επιχειρήσεις Έρευνας & Διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον (U.S.A.R)

Σκοπός του T.A.K είναι η άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση και κινητοποίησή του κατά τη διάρκεια μαζικών και εκτεταμένων καταστροφών, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των μελών του.
Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ. είναι πιστοποιημένο μέλος του διεθνή φορέα IN.S.A.R.A.G. (International Search and Rescue Advisory Group) των Ηνωμένων Εθνών και είναι η μόνη εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) πιστοποιημένη στην Ελλάδα.
Η δομή της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον (USAR), ανεξάρτητα από την δυναμικότητά της και την επιχειρησιακή της εμπλοκή, απαρτίζεται από στελέχη με τις ακόλουθες ειδικότητες:

• Διοικητικά Στελέχη (Management)
• Στελέχη Διαχείρισης Υλικού (Logistics)
• Στελέχη Έρευνας - Αναζήτησης (Search)
• Στελέχη Διάσωσης - Απεγκλωβισμού (Rescue)
• Στελέχη Πρώτων Βοηθειών (Medical)

Ο σκοπός του τμήματος Δασοπυρόσβεσης είναι να συμμετέχει και να συνδράμει στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Επίσης οργανώνει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου περιπολίες για την περιφρούρηση των γύρω δασικών περιοχών του νομού Μαγνησίας. Για να επιτευχθεί αυτό τα μέλη του τμήματος βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση και συνεργασία τόσο από την Π.Υ. Βόλου όσο και από την 8η ΕΜΑΚ.