Ο σκοπός του τμήματος Πρώτων Βοηθειών (Τ.Π.Β) είναι η εκπαίδευση των μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και των Παραρτημάτων της σε Πρώτες Βοήθειες καθώς και ενημέρωση και εκπαίδευση συλλόγων, σχολείων, εταιριών και ατόμων εκτός Ε.Ο.Δ.
Το τμήμα αποτελείται από τους εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών και όλα τα εκπαιδευμένα μέλη στις Α' Βοήθειες και λειτουργεί επικουρικά στα υπόλοιπα τμήματα. 

Τα επίπεδα στα οποία εκπαιδεύονται οι διασώστες της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας είναι:

Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών

BLS/AED Provider

ILS Provider

Τραύμα 1

Τραύμα 2

TFR (Trauma First Response)

PHTLS (Prehospital Life Support)


Οι δραστηριότητες του τμήματος είναι η εκπαίδευση των νέων μελών στη βασική εκπαίδευση, η εξειδίκευση όλων των μελών της Ε.Ο.Δ. στις Πρώτες Βοήθειες με πιστοποιήσεις διεθνώς αναγνωρισμένες καθώς και η προετοιμασία των μελών για εξωτερικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις Πρώτων Βοηθειών. 

Επίσης η κάλυψη πολιτιστικών , αθλητικών εκδηλώσεων κ.α Ένας από τους σπουδαιότερους στόχους του τμήματος είναι η πρόληψη, ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και για το λόγο αυτό διοργανώνει εκπαιδεύσεις , ημερίδες, συνέδρια που απευθύνονται σε μεμονωμένους πολίτες αλλά και σε συλλόγους, εταιρίες, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α 

Τέλος διαθέτει εξειδικευμένη εκπαιδευτική ομάδα σε όλο το φάσμα των Πρώτων Βοηθειών και διενεργεί διεθνώς πιστοποιημένα σεμινάρια για πολίτες.