Θεοδότη Παπαδημητρίου

Σύντομο Βιογραφικό στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών

Η Παπαδημητρίου Θεοδότη είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2016. Έχει διατελέσει Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας.

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα

  • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

  • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
  • NAEMT TFR (Trauma First Response)
  • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
  • SOFTE (Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή)
  • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
  • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)