Σωτήρης Παπαμαρκάκης

Σύντομο βιογραφικό στον τομέα τον πρώτων βοηθειών

Ο Παπαμαρκάκης Σωτήριος είναι μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από το 2003 και Διευθυντής Επιχειρήσεων της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council - ERC) με εξειδικεύσεις στα παρακάτω προγράμματα

 • Instructor ERC BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες)
 • Δόκιμος Εκπαιδευτής (Instructor Candidate) ERC EPBLS (Βασική Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά & Βρέφη)

Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση εκπαιδευτών Διαχείρισης Κρίσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθώς και το πρόγραμμα Fraternity International Humanitarian Missions (FIHM)

Κάτοχος των πιστοποιήσεων C1 & C2 του Ευρωπαϊκού προγράμματος διαχείρισης κρίσεων ELINYAE – SETOFF

Έχει ολοκληρώσει τις παρακάτω ειδικές εκπαιδεύσεις:

 • First Aid at Work & AED (Πρώτες Βοήθειες σε χώρους εργασίας & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)
 • ATKA (Αντιμετώπιση Τραύματος & Αιμορραγίας)
 • ERC ILS (Άμεση Υποστήριξη Ζωής)
 • Emergency Oxygen Provider (Διαχείρισης Οξυγόνου Εκτάκτων Αναγκών)
 • EMTRASE (Επείγουσα Διαλογή σε Μαζικά Ατυχήματα - TRIAGE)
 • Αντιμετώπιση τραυματία αθλητή (Sports On Field Trauma Emergency S.O.F.T.E.)
 • Εκτίμηση-Αντιμετώπιση Πολυτραυματία Επίπεδο 1(μηχανισμός κάκωσης, μέθοδοι και υλικά ακινητοποίησης)
 • Εκπαίδευση Γεν. Πρώτων Βοηθειών EFR Provider
 • Εξειδίκευση στις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες Μαζικών Καταστροφών (Crisis Training)
 • Κλινικά Φροντιστήρια Διαχείρισης Πολυτραυματία (Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου)
 • Πρώτες βοήθειες με εξειδίκευση στο Υγρό Στοιχείο (Σ.Ε.Υ.Σ.Ε.Ε.Δ.)
 • Πρώτες Βοήθειες σε καταδυτικά ατυχήματα (Padi Rescue Diver)