Υγειονομική κάλυψη της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης της "Κιβωτού του Κόσμου" από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-12-23

Υγειονομική κάλυψη της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης της "Κιβωτού του Κόσμου" από τους Διασώστες της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας. Είναι τιμή μας, σαν Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας να υποστηρίζουμε στο βαθμό που μπορούμε, το θεάρεστο έργο της Κιβωτού του Κόσμου.