Θερμική Απεικόνιση όλου του Ορεινού Όγκου Πηλίου & Όθρυς από το διασωστικό σκάφος της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-08-06