Συνέντευξη της υπεύθυνης του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην "Ώρα της Μαγνησίας"

2020-09-22

Δράσεις του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας & Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας