Συνδρομή της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Βόλου

2021-04-30

Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας ανταποκρίθηκε θετικά στην κλήση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, και συνέδραμε επικουρικά με έξι διασώστες στην προσφορά κρεάτων από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου προς τους δικαιούχους συμπολίτες μας.