Συμμετοχή της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στις πυρασφάλειες

2018-09-04

Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας πραγματοποιεί καθημερινώς περιπολίες πυρασφάλειας σε διαφορετικές περιοχές του Πηλίου, υπό την καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.