Συμμετοχή της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην εβδομάδα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών του Δήμου Ρήγα Φεραίου

2022-03-28

Μετά από την πρόσκληση του Δήμου Ρήγα Φεραίου, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας συμμετείχε ανοίγοντας την εβδομάδα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών του Δήμου, με την θεωρητική παρουσίαση αλλά και πρακτική εξάσκηση των μαθητών & καθηγητών του Γενικού Λυκείου Βελεστίνου, καθώς και των Δημοτικών υπαλλήλων, στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και την χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΚΑΡΠΑ & ΑΕΑ).