Συμμετοχή της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας "Love30_Volos"

2021-05-24

Συμμετοχή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας στην 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας "Love30_Volos", που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22/5.

Η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας παρουσίασε την ειδική θεματική της Ασφάλειας & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. 

Ευχαριστούμε τόσο την διοργάνωση όσο και τον εμπνευστή της κο Μπίκο Απόστολο για την πρόσκληση.