Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης για νέους Εθελοντές Διασώστες

2018-09-04

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα Μαγνησίας) διοργανώνει μέσα στο φθινόπωρο το 4ο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης για νέους εθελοντές διασώστες. Οι Θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει η εκπαίδευση είναι οι παρακάτω:

- Μετεωρολογία

- Α' Βοήθειες

- Τακτική Αεροδιάσωσης

- Ορεινή Διάσωση (Τακτικές Αναρρίχησης & χρήση εξειδικευμένων υλικών)

- Επιβίωση

- Προσανατολισμός ημέρας & νύχτας

- Ασφάλεια στο Υγρό Στοιχείο (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια κ.α.)

- Αντιμετώπιση Μαζικών Καταστροφών (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.)

- Επικοινωνίες σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών

Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να ενταχθεί κάποιος στο επιχειρησιακό δυναμικό της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας.

Οι επιτυχόντες της βασικής εκπαίδευσης έχουν την επιλογή αν επιθυμούν, να ενταχθούν σαν επιχειρησιακά δόκιμα μέλη στην ΕΟΔ Μαγνησίας, να επιλέξουν ποιο/ποια τμήματα τους ενδιαφέρουν και να συνεχίσουν πλέον την πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση επάνω στα αντικείμενα των τμημάτων που επέλεξαν.

Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης της ΕΟΔ Μαγνησίας είναι ανοιχτό προς όλους (από 18 ετών και άνω) ανεξαρτήτως του αν θα επιλέξουν να παραμείνουν στην ΕΟΔ, είτε θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν ή ανήκουν ήδη σε κάποια άλλη ομάδα, είτε θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για προσωπική ωφέλεια (γνώσεις, αυτοδιάσωση κ.α.).

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, στους επιτυχόντες θα απονεμηθεί πιστοποίηση διασώστη βασικών γνώσεων από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Κεντρικής Διοίκησης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Η ημερ/νία έναρξης είναι η 10/11/2018 και η διάρκειά του είναι 8 Σαββατοκύριακα. (θεωρητικά και πρακτικά). Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στον Βόλο ενώ θα περιέχονται και 2 προαιρετικές πρακτικές εξορμήσεις, η μία εκ των οποίων θα είναι στον Όλυμπο.