Πρώτες Βοήθειες στα σχολεία από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2022-04-08

Το 9ο Γυμνάσιο Βόλου σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, πρωτοτύπησαν στον Τομέα της Εκπαίδευσης των Πρώτων Βοηθειών: Για πρώτη φορά στη Μαγνησία, 82 μαθητές της Α Γυμνασίου, 103 μαθητές της Β Γυμνασίου και 80 μαθητές της Γ Γυμνασίου, συνολικά 265 μαθητές, συμμετείχαν σε πρακτική εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών. Κάθε μαθητής ξεχωριστά εκπαιδεύτηκε στην εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) μέσω ειδικών προπλασμάτων. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν τόσο μεγάλη που συνηγορεί στην ανάγκη ενσωμάτωσης των Πρώτων Βοηθειών στη Βασική Εκπαίδευση των μαθητών.