Πληροφόρηση σχετικά με την πορεία του Covid-19 από την ιστοσελίδα της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2020-05-10

Τώρα μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία του Covid-19 και από την ιστοσελίδα της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας.