Πιστοποιημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών - Βασικής Υποστήριξης Ζωής στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση Λάρισας από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2023-01-23

Πραγματοποιήθηκε το πιστοποιημένο σεμινάριο ERC BLS/AED «Βασική Υποστήριξη Ζωής με Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ)» από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ν. Λάρισας, για το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση Λάρισας και ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση Καρδίτσας, καθώς και Δόκιμων μελών της Βάσης Ετοιμότητας Αγιάς της Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ν. Λάρισας στον χώρο του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση Λάρισας το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023.

Ευχαριστούμε την Δνση του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση Λάρισας, για την πρόκληση και την συνεργασία μας.