Πιστοποιημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

2023-03-17

Πραγματοποιήθηκε το πιστοποιημένο σεμινάριο του Ευρωπαικού Συμβουλίου Αναζωογόνησης ERC BLS/AED «Βασική Υποστήριξη Ζωής με Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ)», από την εκπαιδευτική ομάδα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, για το προσωπικό της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε). Ευχαριστούμε την Δνση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και την κα Ρουκά Ελένη για την οργάνωση, την πρόκληση και την συνεργασία μας.