Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών στο Κ.Η.Φ.Η. Αγριάς από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-11-11

Ενημέρωση και επίδειξη Πρώτων Βοηθειών πραγματοποιήθηκε στο προσωπικό και όλους τους ωφελούμενους του Κ.Η.Φ.Η. Αγριάς, από εκπαιδευτές της Ελληνική Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας.

Οι Πρώτες Βοήθειες είναι από ο πιο νευραλγικός τομέας στην προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας φροντίζει να διατηρεί τον πήχη της εκπαίδευσης, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. 

Ευχαριστούμε τους υπευθύνους για την πρόσκληση και την εμπιστοσύνη τους.