Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία Ε.Ο.Δ Μαγνησίας & Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2019-12-11

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών.