Παρουσίαση & Άσκηση Σεισμού στο Γ.Ε.Λ. Αγριάς από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2022-03-10

Ενημέρωση και άσκηση σεισμού πραγματοποιήθηκε από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο Γ.Ε.Λ. Αγριάς. Για δύο ημέρες οι μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου ενημερώθηκαν για το πως μπορούμε να προστατευτούμε από το φυσικό φαινόμενου του σεισμού, καθώς και είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μία άσκηση εξομοίωσης εκκένωσης του σχολικού συγκροτήματος, στην περίπτωση εμφάνισης του φαινομένου. 

Ευχαριστούμε την διευθύντρια του Γ.Ε.Λ. Αγριάς για την πρόσκληση και την συνεργασία.