Παράδοση βρεφικών ειδών από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στην δομή φιλοξενίας προσφύγων Βόλου

2022-09-29

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε βρεφικά είδη στη δομή φιλοξενίας προσφύγων Βόλου.