Παράδοση τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-03-24

Παράδοση τροφίμων από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας & Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας, στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου.