Παράδοση ρούχων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-04-29

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε τρόφιμα στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών.