Παράδοση ρούχων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-03-04

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ρουχισμού στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών.