Παράδοση ρούχων στον "Εσταυρωμένο" από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2020-06-05

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ρουχισμού στον * Εσταυρωμένο* ( σύλλογο συμπαράστασεως κρατουμένων ).