Παράδοση ρούχων στο σύλλογο τριτέκνων *Αργώ* από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-02-26

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ρουχισμού στο σύλλογο τριτέκνων *Αργώ*