Παράδοση ρούχων και τροφίμων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-09-11

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε τρόφιμα κ είδη ένδυσης στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών.