Παράδοση ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στον Ξενώνα Αστέγων

2020-06-14

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη πρώτης ανάγκης κ ρουχισμού στον Ξενώνα Αστέγων.