Παράδοση ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στον πανελλήνιο σύλλογο μονογονεϊκών οικογενειών

2021-08-24

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ένδυσης κ υπόδησης στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών.