Παράδοση ρούχων από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στον σύλλογο τριτέκνων "Αργώ"

2021-04-01

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ρουχισμού στο σύλλογο τριτέκνων *Αργώ*