Παράδοση ρούχων από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στον "Εσταυρωμένο"

2021-04-16

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ρουχισμού στον * Εσταυρωμένο* ( σύλλογο συμπαράστασεως κρατουμένων ).