Παράδοση κλινοσκεπασμάτων και είδη ρουχισμού παρέδωσε η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου)

2020-02-06

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε κλινοσκεπάσματα κ είδη ρουχισμού στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου)