Παράδοση φαρμακευτικού υλικού από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βόλου

2023-12-08

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε φαρμακευτικό υλικό στο κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Βόλου