Παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και αμαξιδίου στο Γηροκομείο Καναλίων

2021-06-01

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη πρώτης ανάγκης , φάρμακα κ αμαξίδιο στο Γηροκομείο Καναλίων.