Παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας στο Γηροκομείο Βόλου

2021-12-22

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη πρώτης ανάγκης κ φάρμακα στο Γηροκομείο Βόλου