Παράδοση ειδών ένδυσης κ βρεφικά είδη στο σύλλογο τριτέκνων *Αργώ* από την Ε.Ο.Δ Μαγνησίας

2021-09-27

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ένδυσης κ βρεφικά είδη στο σύλλογο τριτέκνων *Αργώ*