Παράδοση 20 Πυροσβεστικών Οχημάτων στην Π.Υ. από την Ε.Ο.Δ και την Παπαστράτος

2020-06-19

Θαρσείν-Σώζειν

Ο σεβασμός μας στο έργο των πυροσβεστών, απεριόριστος. Υποστηρίζουμε, βοηθούμε, συντασσόμαστε μαζί τους σε κάθε περιστατικό. Τους ευχαριστούμε για όσα προσφέρουν και ευχόμαστε τα 20 πυροσβεστικά οχήματα που παραδόθηκαν σήμερα από την Παπαστράτος με την υποστήριξη της Ε.Ο.Δ να τους βοηθήσουν στο δύσκολο έργο τους.